Условия
Условия за НАЕМАНЕ И РАБОТА В СТУДИОТО

 Наемането на студиото и наличната техника за работа става при съгласие на клиента с условията за STUDIOFORRENT.

Оглед на студиото се прави след предварителна уговорка на тел. 0887 246 696 

1. Студиото може да бъде наето със или без техника.
2. Студиото може да бъде наето със или без асистент по осветлението. 
3. Студиото може да бъде наемано на час (минимум 2 часа), за ден или с месечен или годишен абонамент.
4. Сесиите по абонамент са с предимство и използват наличната техника и аксесоари без ограничения.
5. Сесиите се заявяват предварително, като се фиксира дата, начален час и времетраене.
6. Промяна на дата, час или времетраене на сесия са възможни при наличието на свободни часове.
7. При отменяне на предварително направена заявка се дължи неустойка в размер на стойността на един час по ценоразпис.
8. При наемане на студиото с определен набор от техника или с всичката налична техника, се подписва приемно - предавателен протокол при началото и в края на снимачната сесия.
9. Заявената сесия се предплаща.
10. Ако сесията не е приключила в уговорените срокове се заплаща допълнително използваното време. Допълнителното време се таксува на 30 минути. Всеки започнат 30-минутен интервал се заплаща като цял час.
11. При нанесени невъзвратими щети наемателят се задължава да заплати пълната цена на техниката или аксесоарите.
12. При получени повреди, се дължи цената за ремонта.
13. При загуба на техника или аксесоари, както и при кражба, наемателят се задължава да заплати пълната цена на техниката или аксесоарите
14. При нанесени козметични дефекти се дължи обезщетение в размер на един наем.
15. Ако при работа се прояви дефект, наемателя трябва веднага да уведоми наемодателя.
16. Не е разрешено отваряне на техниката и опит за ремонт от неоторизирано от STUDIOFORRENT лице.
17. При снимане на комерсиални фотосесии с деца и юноши под 18 години, се изисква присъствие на родител или изричното им писмено съгласие.
18. При снимане на актова фотография в студиото не се допускат деца.
19. При снимане на актова фотография моделите трябва да са навършили 18 години.
20. В студиото и гримьорната е забранено да се пуши !
21. В студиото и гримьорната е забранено внасянето и консумирането на алкохол !
22. В студиото и гримьорната е забранено внасянето и употребата на упойващи вещества и наркотици !
23. Не се допускат за работа в студиото хора във видимо нетрезво или неадекватно състояние.
24. STUDIOFORRENT не носи никаква отговорност за загуби, пропуснати ползи или печалби, настъпили в следствие повреди или неправилна употреба на наетата техника или аксесоари в студиото.